Dấu hiệu của căn bệnh mà diễn viên hài Anh Vũ chống chọi suốt 19 năm

Diễn viên Anh Vũ đã chống chọi với căn bệnh ung thư nhiều năm nay.
Diễn viên Anh Vũ đã chống chọi với căn bệnh ung thư nhiều năm nay.
Diễn viên Anh Vũ đã chống chọi với căn bệnh ung thư nhiều năm nay.
Lên top