Dấu hiệu cho thấy bạn sẽ sống thọ đến 100 tuổi

Có một số dấu hiệu có thể chỉ ra bạn có khả năng sống thọ tới 100 tuổi. Ảnh: AFP
Có một số dấu hiệu có thể chỉ ra bạn có khả năng sống thọ tới 100 tuổi. Ảnh: AFP
Có một số dấu hiệu có thể chỉ ra bạn có khả năng sống thọ tới 100 tuổi. Ảnh: AFP
Lên top