Đau đớn vì bị hoại tử mũi sau khi tiêm chất làm đầy ở spa

Mũi bị hoại tử sau khi đi nâng mũi ở spa (Ảnh: BSCC)
Mũi bị hoại tử sau khi đi nâng mũi ở spa (Ảnh: BSCC)
Mũi bị hoại tử sau khi đi nâng mũi ở spa (Ảnh: BSCC)
Lên top