Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đau đớn những em bé bị “lột da” do bất cẩn của người lớn