Dầu ăn tái sử dụng có thể thúc đẩy ung thư di căn

Dầu ăn tái sử dụng là một trong những chất xúc tác khiến tế bào ung thư di căn. Ảnh: Shutterstock/Pipat Yapathanasap.
Dầu ăn tái sử dụng là một trong những chất xúc tác khiến tế bào ung thư di căn. Ảnh: Shutterstock/Pipat Yapathanasap.
Dầu ăn tái sử dụng là một trong những chất xúc tác khiến tế bào ung thư di căn. Ảnh: Shutterstock/Pipat Yapathanasap.
Lên top