Đặt Stent Graft cứu bệnh nhân bị phình động mạch chủ ngực

Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng đặt Stent Graft cho một bệnh nhân
Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng đặt Stent Graft cho một bệnh nhân
Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng đặt Stent Graft cho một bệnh nhân

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top