Đắp thuốc lá chữa rắn cắn, bệnh nhi bị hoại tử bàn tay trái

Bệnh nhi V đang được điều trị tích cực mong cứu được bàn tay trái
Bệnh nhi V đang được điều trị tích cực mong cứu được bàn tay trái
Bệnh nhi V đang được điều trị tích cực mong cứu được bàn tay trái