Đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm vắc xin cần khách quan hơn

Tiêm vắc xin cho trẻ tại xã Thượng Sơn- Vị Xuyên- Hà Giang. Ảnh: Thùy Linh
Tiêm vắc xin cho trẻ tại xã Thượng Sơn- Vị Xuyên- Hà Giang. Ảnh: Thùy Linh
Tiêm vắc xin cho trẻ tại xã Thượng Sơn- Vị Xuyên- Hà Giang. Ảnh: Thùy Linh
Lên top