Đánh giá nguy cơ 8 chiến sĩ Công an Hưng Yên bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ

Cảnh sát hình sự bị thương đang được theo dõi sức khoẻ. Ảnh: Công an Hưng Yên
Cảnh sát hình sự bị thương đang được theo dõi sức khoẻ. Ảnh: Công an Hưng Yên
Cảnh sát hình sự bị thương đang được theo dõi sức khoẻ. Ảnh: Công an Hưng Yên
Lên top