Đang có hàng trăm nghiên cứu lâm sàng về y học cổ truyền điều trị COVID-19

Kim ngân hoa là thành phần trong rất nhiều bài thuốc đang được nghiên cứu hỗ trợ điều trị COVID-19 thể nhẹ.
Kim ngân hoa là thành phần trong rất nhiều bài thuốc đang được nghiên cứu hỗ trợ điều trị COVID-19 thể nhẹ.
Kim ngân hoa là thành phần trong rất nhiều bài thuốc đang được nghiên cứu hỗ trợ điều trị COVID-19 thể nhẹ.
Lên top