Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dâm ô đối với trẻ em có phải là bệnh?

Dâm ô có phải bệnh? Ảnh minh họa.
Dâm ô có phải bệnh? Ảnh minh họa.