Đảm bảo nước sạch sinh hoạt sau mưa bão

Người dân vệ sinh môi trường sau mưa bão
Người dân vệ sinh môi trường sau mưa bão
Người dân vệ sinh môi trường sau mưa bão

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top