Đảm bảo lượng máu hiến dù bị dịch COVID-19 tác động mạnh

Đảm bảo nguồn máu hiến phục vụ công tác điều trị. Ảnh: Công Thắng.
Đảm bảo nguồn máu hiến phục vụ công tác điều trị. Ảnh: Công Thắng.
Đảm bảo nguồn máu hiến phục vụ công tác điều trị. Ảnh: Công Thắng.
Lên top