Đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội
Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội
Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội
Lên top