Đại dịch cúm tồi tệ nhất lịch sử Australia khiến gần 200 người tử vong

Bang Queensland, Australia đang trải qua mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Getty Images
Bang Queensland, Australia đang trải qua mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Getty Images
Bang Queensland, Australia đang trải qua mùa cúm tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Getty Images
Lên top