Đà Nẵng: Mới có 9 cơ sở được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Nguồn rau, trái cây nhập vào TP Đà Nẵng đều được quản lý
Nguồn rau, trái cây nhập vào TP Đà Nẵng đều được quản lý
Nguồn rau, trái cây nhập vào TP Đà Nẵng đều được quản lý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top