Da khô cảnh báo vấn đề về sức khỏe, nguyên nhân do đâu?

Da khô có liên quan đến tình trạng sức khỏe. Ảnh: GETTY Images.
Da khô có liên quan đến tình trạng sức khỏe. Ảnh: GETTY Images.
Da khô có liên quan đến tình trạng sức khỏe. Ảnh: GETTY Images.
Lên top