Cứu thành công người bệnh thủng tim

Bệnh nhân S được phẫu thuật kịp thời.
Bệnh nhân S được phẫu thuật kịp thời.
Bệnh nhân S được phẫu thuật kịp thời.
Lên top