Cứu thành công bệnh nhân ung thư bàng quang xâm lấn

Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn đến lớp cơ bàng quang. Ảnh: BVCC
Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn đến lớp cơ bàng quang. Ảnh: BVCC
Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ung thư bàng quang xâm lấn đến lớp cơ bàng quang. Ảnh: BVCC
Lên top