Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu sống trường hợp bệnh nhân thai trong ổ bụng hiếm gặp

Một trường hợp bệnh nhân thai trong ổ bụng hiếm gặp.
Một trường hợp bệnh nhân thai trong ổ bụng hiếm gặp.