Cứu sống trẻ sinh cực non 25 tuần nhờ áp dụng phác đồ “giờ vàng”

Bé gái sinh non tại BVĐK Tâm Anh được theo dõi sát sao, kỹ lưỡng.
Bé gái sinh non tại BVĐK Tâm Anh được theo dõi sát sao, kỹ lưỡng.
Bé gái sinh non tại BVĐK Tâm Anh được theo dõi sát sao, kỹ lưỡng.
Lên top