Cứu sống thai phụ lên cơn sản giật đã ngừng tuần hoàn

Sản phụ Lương Thị Hồng Hạn đã bình phục
Sản phụ Lương Thị Hồng Hạn đã bình phục
Sản phụ Lương Thị Hồng Hạn đã bình phục
Lên top