Cứu sống người bị chiếc đinh 12 cm xuyên qua phổi, tuỷ: Ca bệnh cực kỳ hiếm trên thế giới

Chiếc đinh 12 cm xuyên qua cơ thể người bệnh
Chiếc đinh 12 cm xuyên qua cơ thể người bệnh