Cứu sống người bệnh bị 5 vết dao đâm thấu ngực

Một ca cấp cứu cứu sống người bệnh
Một ca cấp cứu cứu sống người bệnh
Một ca cấp cứu cứu sống người bệnh
Lên top