Cứu sống mẹ con sản phụ bị sa dây rau

Sa dây rau là cấp cứu thượng khẩn trong sản khoa. Ảnh minh hoạ.
Sa dây rau là cấp cứu thượng khẩn trong sản khoa. Ảnh minh hoạ.
Sa dây rau là cấp cứu thượng khẩn trong sản khoa. Ảnh minh hoạ.
Lên top