Cứu sống ca tai nạn lao động bị vật nhọn đâm xuyên tim