Cứu sống bệnh nhân bị tuốc nơ vít đâm xuyên phổi

Bệnh nhân Nam bị tuốc nơ vít đâm xuyên phổi đã được phẫu thuật. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân Nam bị tuốc nơ vít đâm xuyên phổi đã được phẫu thuật. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân Nam bị tuốc nơ vít đâm xuyên phổi đã được phẫu thuật. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top