Cứu sống bệnh nhân bị tổn thương động mạch cảnh sau mở khí quản

Bệnh nhân đã được cặp kiểm soát chảy máu ở hai đầu đoạn động mạch bị rách, cắt đoạn tổn thương và ghép bằng mạch nhân tạo
Bệnh nhân đã được cặp kiểm soát chảy máu ở hai đầu đoạn động mạch bị rách, cắt đoạn tổn thương và ghép bằng mạch nhân tạo