Cứu sản phụ mang song thai vỡ tử cung

Bác sĩ Cao Việt Hưng thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
Bác sĩ Cao Việt Hưng thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
Bác sĩ Cao Việt Hưng thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
Lên top