Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu kịp thời bé sơ sinh bị chôn sống