Cứu khẩn cấp nam thanh niên 19 tuổi bị đâm thủng tim, phổi