Cứu bệnh nhân vỡ tim, tính mạng chỉ được tính bằng giây

PGS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ với PV
PGS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ với PV
PGS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ với PV