Cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử

Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử. Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử. Ảnh: TT
Bệnh viện Đà Nẵng vừa cứu bệnh nhân 17 tuổi bị vặn xoắn ống dẫn trứng, hoại tử. Ảnh: TT
Lên top