Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần

Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần. Ảnh: BVCC.
Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần. Ảnh: BVCC.
Cuộc chạy đua cứu sản phụ mắc COVID-19 mang thai 31 tuần. Ảnh: BVCC.
Lên top