Cung ứng thuốc khó khăn, thiết bị y tế thiếu thốn

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT cung cấp
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BYT cung cấp
Lên top