Cúm A/H1N1 lan xuống Cần Thơ

Khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - nơi bệnh nhân T và 3 nhân viên y tế đang được điều trị cúm A/H1N1. Ảnh: P.V
Khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - nơi bệnh nhân T và 3 nhân viên y tế đang được điều trị cúm A/H1N1. Ảnh: P.V
Khu điều trị cách ly của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ - nơi bệnh nhân T và 3 nhân viên y tế đang được điều trị cúm A/H1N1. Ảnh: P.V