Cục Quản lý Dược yêu cầu không để thiếu thuốc điều trị cúm

Nhiều cơ sở điều trị thiếu thuốc Tamiflu điều trị cúm.
Nhiều cơ sở điều trị thiếu thuốc Tamiflu điều trị cúm.
Nhiều cơ sở điều trị thiếu thuốc Tamiflu điều trị cúm.
Lên top