Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có thuyền trưởng mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược Bộ Y tế cho ông Vũ Tuấn Cường
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược Bộ Y tế cho ông Vũ Tuấn Cường
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục quản lý Dược Bộ Y tế cho ông Vũ Tuấn Cường

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top