Cục An toàn thực phẩm nói gì về “ma trận” thực phẩm chức năng?