Cưa mìn lấy thuốc nổ, người đàn ông cụt tay, đa chấn thương

Bệnh nhân đang hồi phục sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân đang hồi phục sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Bệnh nhân đang hồi phục sau ca cấp cứu. Ảnh do BV cung cấp
Lên top