Cụ ông liệt nửa người đi lại được sau 24 giờ điều trị

Bệnh nhân đã hồi phục chức năng vận động sau khi bị liệt nửa người do đột quỵ (ảnh K.Q)
Bệnh nhân đã hồi phục chức năng vận động sau khi bị liệt nửa người do đột quỵ (ảnh K.Q)