Cụ ông 83 tuổi bị ong vò vẽ nuôi đốt tử vong

Ảnh minh họa tổ ong vò vẽ.
Ảnh minh họa tổ ong vò vẽ.
Ảnh minh họa tổ ong vò vẽ.
Lên top