Cụ bà mang ống sonde JJ 9 năm trong cơ thể vì quên cuộc hẹn với bác sĩ

Lên top