Cty Vinaca có thuốc ung thư từ bột tre từng nhận giải Top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam?

Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre
Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre
Sản phẩm ung thư vinaca Co3.2 bị phát hiện làm từ than tre
Lên top