CTCP Bệnh viện YHCT Quân dân 102 chính thức đi vào hoạt động

Bệnh viện Quân dân 102 chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ  tháng 9.2020.
Bệnh viện Quân dân 102 chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9.2020.
Bệnh viện Quân dân 102 chính thức được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9.2020.
Lên top