Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá chưa được thực hiện triệt để

Hút thuốc lá trong bệnh viện. Ảnh: Lao Động
Hút thuốc lá trong bệnh viện. Ảnh: Lao Động
Hút thuốc lá trong bệnh viện. Ảnh: Lao Động
Lên top