Công ty Thiên Sơn không thể đứng ngoài cuộc vụ tai biến chạy thận

Bị cáo Bùi Mạnh Quốc tự bào chữa trước toà
Bị cáo Bùi Mạnh Quốc tự bào chữa trước toà