Công bố tiêu chuẩn quốc gia cho khăn ướt sử dụng một lần

Khăn ướt dùng 1 lần đã có Tiêu chuẩn quốc gia sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng.
Khăn ướt dùng 1 lần đã có Tiêu chuẩn quốc gia sẽ giúp người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng.