Công bố chỉ số hài lòng người bệnh 2018: Người bệnh "chán" nhất là nhà vệ sinh bệnh viện

Nhà vệ sinh bệnh viện vẫn còn là nỗi ám ảnh với người bệnh. Ảnh: vtc.vn
Nhà vệ sinh bệnh viện vẫn còn là nỗi ám ảnh với người bệnh. Ảnh: vtc.vn
Nhà vệ sinh bệnh viện vẫn còn là nỗi ám ảnh với người bệnh. Ảnh: vtc.vn
Lên top