Công an thực nghiệm hiện trường “sự cố” chạy thận 8 người chết tại Hòa Bình

Khoa Điều trị lọc máu - BVĐK tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: PV)
Khoa Điều trị lọc máu - BVĐK tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: PV)
Khoa Điều trị lọc máu - BVĐK tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: PV)